Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Yeni nesil teknolojiler, tarım alanında çiftçilerin işini kolaylaştıran pek çok yenilik ortaya koyar. Tarımda teknoloji kullanımı, gerek tarımın daha verimli yapılasında gerekse çiftçinin omuzlarındaki yükün azaltılmasında oldukça etkilidir. Dünya genelinde artan nüfus ve şehirleşme oranı tarımsal üretimde artışı zorunlu bir hale getirmiştir. Talebin karşılanması için var olan tarım arazilerinden en yüksek verimin elde edilmesi gerekir. Bu nedenle tarımsal üretimde teknolojiye ve teknolojinin olumlu getirilerine ihtiyaç vardır. Özellikle akıllı tarım teknolojilerinden yararlanmak, üretimde sınırlı alanları ve küçük işletmeleri de sahneye çıkarma konusunda büyük önem taşır. Kırsal kesimdeki iş gücünün ve tabi gençlerin tarıma ilgisini canlandıran dijital tarım teknolojileri, yöresel tarımın yeniden canlanabilmesini destekleyici etkiler yaratır. Tarımda teknoloji kullanımı aynı zamanda tarımda sürdürülebilirliği de sağlamanın başat koşulu haline gelir. Birleşmiş Milletler verileri artış oranlarına göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyarın üzerinde olacağını açıklar. [1] Artan nüfusun gıda güvenliğinin sağlanması, tarımda doğru hamlelerin yapılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle tüm dünyada ve tabii Türkiye’de modern tarım uygulamaları hayata geçirilerek; teknolojinin tarımdaki hamlelerini doğru kullanmak gerekir.