Sertifikalar

BRC Food

BRC Global Standards, önde gelen bir güvenlik ve kalite belgelendirme programıdır. Standartlar kalite, güvenlik ve operasyonel kriterlerin standardizasyonunu garanti eder ve üreticilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini ve son tüketiciyi korumasını sağlar.

AB Organik

AB organik tarım logosu, tüketicilere yiyecek ve  içeceklerinin kökenleri ve kalitesi hakkında güven verir ve herhangi bir üründe bulunması AB organik tarım Yönetmeliğine uygunluğu sağlar.

NOP Ulusal Organik Programı

ABD’nin ulusal organik programı. ABD’ye gönderilecek organik ürünlerin bu program çerçevesinde kararlaştırılan standartlara göre sertifikalandırılması gerekmektedir.

COR Kanada Organik Rejimi

Kanada Organik Rejimi, Kanada Gıda Denetleme Kurumu’nun (CFIA) bir parçası olan Kanada Organik Ofisi tarafından uygulanmaktadır. COR’nin çerçevesi, organik ürün etiketlemesi ve uygulama için çeşitli aktörler ve altyapı için gereklilikleri belirleyen OPR 2009 Organik Ürünler Yönetmelikleridir.

Türk Organik Kanunu ve Yönetmeliği

Türk Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği Organik tarımın alternatif bir üretim sistemi olarak yapılabilmesi ve Türk üreticilerinin ürünlerinin ‘organik’ kabul edilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Koşer

Koşer gıdalar, Yahudi Halakh yasa çerçevesinin düzenlemelerine uygun olan, koşer anlamına gelen uygun veya yenmesine izin verilen yiyeceklerdir.

Helal

Helal (hukuki veya yasal anlamına gelir), İslam hukukuna göre kullanılmasına veya yapılmasına izin verilen herhangi bir nesneyi veya eylemi belirten bir terimdir. Terim, İslam hukukuna göre izin verilen yiyecekleri belirtmek için kullanılır.

Global

GAP, İyi Tarım Uygulaması anlamına gelir ve GLOBALG.AP, bunu sağlayan dünya çapında bir standarttır. Çok önemli bir hedefi olan küresel bir organizasyon: dünya çapında güvenli, sürdürülebilir tarım. Dünya çapında tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar belirliyoruz ve giderek daha fazla sayıda üretici, tedarikçi ve alıcı sertifika standartlarını uyumlu hale getiriyor.

FDA

ABD pazarına gıda, ilaç, medikal cihaz vb gibi ürünleri sunan yabancı firmaların alması gereken bir belgedir. ABD hükümetinin dışarıdan gelecek ürünlerin iç pazara girebilmesi için talep ettiği belgelerin başında FDA Sertifikası gelmektedir.

FSMA

FSMA gıda güvenliği ile ilgili problemleri oluşmadan önlemeye odaklanan bir sistemdir. Bu yasa FDA ya önleyici ve risk bazlı gıda güvenliği standartları ile yüksek oranda uygunluk ve problemleri önleme ve yanıt verme şansı sunmaktadır

GRASP

Grasp, İngilizce kelimelerin (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) kısaltılmışı ve anlamı ise Globalgap Sosyal Uygulamalar Risk Değerlendirme Modülü olarak tanımlanabilir. Çiftliklerde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği ve refahını amaçlayan bir standarttır.

ISO 9001:2015

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 standardı, gıda zincirinde nihai ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm süreçleri kapsar. Kapsamlı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bu standart, İyi İmalat Uygulamaları (GMP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ile ilgili prensipleri de kapsamaktadır.

HACCP

HACCP, İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Point – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

Rainforrest Alliance

Rainforrest Alliance 1987 yılında Daniel KATZ tarafından kurulmuş olan biyolojik çeşitliliği korumak ve arazi kullanım uygulamalarını, ticari uygulamaları ve tüketici davranışını değiştirerek sürdürülebilir geçim kaynaklarını sağlamak için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Etik BioTrade Birliği

Etik BioTrade Birliği, biyolojik çeşitlilikten gelen bileşenlerin “Saygı ile Kaynak Bulmayı” teşvik eden kar amacı gütmeyen bir dernektir.