Ekolojik Tarım, Ekolojik Ürün Nedir?

Ekolojik Tarım, Ekolojik Ürün Nedir?

Ekoloji; basitçe Doğa Bilimi olarak tanımlanabilir. Teknik olarak detaylandırmak gerekirse, yerin 10 km üstünde yer alan atmosfer ve yerin 10 km altında yer alan katmana kadar 20 km lik dikey bir kesitten oluşan katmanda (biyosfer adı verilir bu katmana) yer alan canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ve yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekolojik ürün; yetiştiricilik yapılacak toprağın sağlıklı olmasından tohuma, tohumdan hasata, hasattan tüketicinin eline ulaşana dek geçen tüm süreçlerin yasal düzenlemelerle belirlendiği, denetlendiği kontrollü bir süreç sonucu elde edilen üründür. Organik ürünle eş anlam ifade etmektedir.

Ekolojik ürünlerin üretilmesi, Organik Tarımın Esasları adı altında belirlenmiş olan mevzuatla yürütülür. Bu mevzuata göre Ekolojik Ürün; organik tarım faaliyetlerine uygun yöntemlerle üretilmiş ham, yarı mamul veya mamul şeklindeki sertifikalandırılmış ürünlerdir.

Ekolojik tarımın temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

İnsana ve doğaya kesinlikle uygun olmalıdır,
Biyolojik çeşitlilik ekolojik tarımda yoğundur,
kimyasal ilaç ve gübreler hiçbir suretle kullanılmaz,
Doğal gübreleme ve münavebe ile toprak verimliliği en önemli kriterdir,
Toprağı canlı bir unsur olarak ele alması,
Bitki gübrelemesi yapılmaz, ekolojik tarım da toprak gübrelenmektedir,